faqe_baner

kolofon kationik me madhësi LSR-35

  • Madhësia e kolofonit kationik LSR-35

    Madhësia e kolofonit kationik LSR-35

    Madhësia e kolofonit kationik është bërë me teknikën e avancuar ndërkombëtare të homogjenizimit me presion të lartë. Diametri i grimcave në emulsionin e tij është i barabartë dhe qëndrueshmëria e tij është e mirë. Është veçanërisht e përshtatshme për letra kulturore dhe letër speciale xhelatinore.

  • Përmasat e kolofonit kationik LSR-35

    Përmasat e kolofonit kationik LSR-35

    Madhësia e kolofonit kationik është bërë me teknikën e avancuar ndërkombëtare të homogjenizimit me presion të lartë. Diametri i grimcave në emulsionin e tij është i barabartë dhe qëndrueshmëria e tij është e mirë. Është veçanërisht e përshtatshme për letra kulturore dhe letër speciale xhelatinore.