faqe_baner

Eksperimentoni

Krahasuar me koagulantët tradicionalë inorganikë, ACH (klorohidrati i aluminit) ka përparësitë e mëposhtme:

● Pastërtia e lartë dhe përmbajtja e ulët e hekurit mund të plotësojnë prodhimin e letrës dhe kozmetikës.
● Flokët formohen shpejt dhe vendosen shpejt, gjë që ka kapacitet përpunues më të lartë se produkti tradicional.
● Pamja e produktit pluhur është e bardhë, grimcat janë uniforme dhe rrjedhshmëria është e mirë.
● Zgjidhja e produktit ka turbullirë të ulët dhe qëndrueshmëri të mirë.
● Përdoret një gamë e gjerë vlerash PH, që variojnë nga 5.0 në 9.0.
● Kripa e tretur me më pak mbetje është e dobishme për trajtimin e shkëmbimit të joneve dhe prodhimin e ujit me pastërti të lartë.
● Ka përshtatshmëri të fortë ndaj ndryshimeve në turbullirën, alkalinitetin dhe përmbajtjen e lëndës organike.
● Efekti i mirë i flokulimit mund të mbahet për cilësinë e ujit me temperaturë të ulët dhe turbullirë të ulët.
● Sasia e aluminit të lirë të mbetur është e ulët dhe cilësia e ujit pas pastrimit plotëson kërkesat e standardeve kombëtare.
● Korrozioni është i vogël, pluhuri tretet lehtë, më mirë se produktet e tjera të ngjashme.