faqe_baner

Rast

Shembull i trajtimit për printimin dhe ngjyrosjen e ujërave të zeza:

rast

Fabrika:
një nga Changshu Printing and DyeingFactory

Analiza e ujit të papërpunuar:
kromatikiteti i cilësisë së ujit të papërpunuar ndryshon midis 80-200 herë, dhe p(CODcr) ndryshon midis 300-800 mg/L

Kapaciteti:
5000 m3/ditë

Procesi i trajtimit:
kimikate për bio-trajtim (decolor+pac+pam)

Dozimi:
dekolor 200mg/l,PAC 150mg/l,Pam 1.5mg/l